Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Hitachi

Hitachi στην Ελλάδα

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα σε αυτή την αίτηση χρησιμοποιούνται για να απαντηθούν τα ερωτήματα των πελατών.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, αιτήματα με προσωπικά δεδομένα προωθούνται στις κατάλληλες εταιρίες του οργανισμού Hitachi, έτσι ώστε να δοθεί απάντηση απευθείας στον πελάτη.
Η διαχείριση των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με την «Εμπιστευτικότητα» (ανοίγει σε νέο παράθυρο) στο Hitachi, Ltd.
Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι τα προσωπικά δεδομένα αυτής της αίτησης θα διαγραφούν μετά τη λήψη και την απάντηση του αιτήματός σας, και δε θα κρατηθούν στα αρχεία της Hitachi.
Επιπρόσθετα, εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, θα ακυρωθεί η υποβολή του αιτήματός σας.