ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

Hitachi

ฮิตาชิในประเทศไทย

การป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลในแบบฟอร์มนี้จะใช้สำหรับตอบคำถามจากลูกค้า ในบางกรณีคำร้องและข้อมูลส่วนบุคคลอาจจะถูกส่งต่อไปยังบริษัทในเครือ ฮิตาชิที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบกลับลูกค้าโดยตรง ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่ต้องจัดการบนพื้นฐานที่ "นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล" (เปิดหน้าต่างใหม่) ที่ ฮิตาชิ ลิมิเต็ด โปรดระวัง ข้อมูลส่วนบุคคลที่กรอกลงไปในแบบฟอร์มนี้ จะถูกลบหลังจากที่เราได้รับและตอบกลับคำร้องของคุณ โดยบริษัทฮิตาชิจะไม่เก็บข้อมูลนี้ไว้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดนี้ คำร้องของคุณจะถูกยกเลิก